json_encode: Hàm chuyển mảng thành json trong php

json-encode-php

Hàm json_encode() giúp chúng ta dễ dàng chuyển một mảng thành json khi cần thiết.

Cú pháp

json_encode($value);

Input: $value là mảng cần chuyển qua json

Output: Là chuỗi nhận được sau khi chuyển $value thành dạng json

Chú ý: Chức năng này thường được dùng trong xử lý dữ liệu trả về của các chức năng liên quan đến Ajax, API…

Ví dụ hàm Json_encode()

Ví dụ 1: Chuyển danh sách id thành json

<?php 
$list= array('a' => 12, 'b' => 3, 'c' => 8, 'd' => 6);
$result = json_encode($list);
echo $result;
?>

Khi đó chúng chuyển từ mảng $list

Array
(
    [a] => 12
    [b] => 3
    [c] => 8
    [d] => 6
)

Kết quả sau khi chuyển $list sang json

{"a":12,"b":3,"c":8,"d":6}

Tổng kết

Qua bài này tôi đã gửi đến bạn cách sử dụng hàm json_encode() để chuyển dữ liệu mảng thành kiểu json. Bây giờ bạn cần ghi chép lại và thực hành ngay để nắm chắc bài học.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x