json_encode: Hàm chuyển mảng thành json trong php

Hàm json_encode() giúp chúng ta dễ dàng chuyển một mảng thành json khi cần thiết.

Cú pháp

json_encode($value);

Input: $value là mảng cần chuyển qua json

Output: Là chuỗi nhận được sau khi chuyển $value thành dạng json

Chú ý: Chức năng này thường được dùng trong xử lý dữ liệu trả về của các chức năng liên quan đến Ajax, API…

Ví dụ hàm Json_encode() php

Ví dụ 1: Chuyển danh sách mảng $list thành json

<?php 
$list= array('a' => 12, 'b' => 3, 'c' => 8, 'd' => 6);
$result = json_encode($list);
echo $result;
?>

Khi đó chúng chuyển từ mảng $list

Kết quả sau khi chuyển $list sang json

{"a":12,"b":3,"c":8,"d":6}

Ví dụ 2: Chuyển mảng dữ liệu người dùng qua json

Dưới đây là một ví dụ khác về cách sử dụng json_encode để chuyển đổi một mảng PHP thành chuỗi JSON.

<?php
$data = array(
    'name' => 'John Doe',
    'age' => 30,
    'city' => 'New York',
    'isStudent' => false,
    'hobbies' => array('Reading', 'Swimming', 'Coding')
);

$jsonData = json_encode($data);

echo $jsonData;
?>

Kết quả sau khi chạy đoạn mã này sẽ là một chuỗi JSON:

{"name":"John Doe","age":30,"city":"New York","isStudent":false,"hobbies":["Reading","Swimming","Coding"]}

Trong ví dụ này, tôi tạo một mảng $data chứa thông tin cá nhân của một người (tên, tuổi, thành phố, là học sinh hay không, và sở thích). Sau đó, tôi sử dụng json_encode để chuyển đổi mảng này thành một chuỗi JSON.

Tổng kết

Qua bài này tôi đã gửi đến bạn cách sử dụng hàm json_encode() để chuyển dữ liệu mảng thành kiểu json. Bây giờ bạn cần ghi chép lại và thực hành ngay để nắm chắc bài học.

*** Nếu bạn đang có ý định học Php Mysql để chuẩn bị cho việc làm, nhưng cảm thấy bối rối và không biết bắt đầu từ đâu hoặc làm thế nào để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và kiếm được thu nhập, thì hãy khám phá chương trình học “PHP Master” và “Laravel Pro” tại https://unitop.vn để đi làm thu nhập 8-30tr/tháng.

Hẹn gặp lại!

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x