explode: Hàm tách chuỗi thành mảng trong php

Hàm tách chuỗi explode() php được sử dụng để chuyển một chuỗi thành mảng chứa các phần của chuỗi thông qua ký tự ngăn cách xác định.

Cú pháp

explode ( string $delimiter , string $string, [, int $limit] )

Input:

 • $string là chuỗi ban đầu
 • $delimiter là ký tự ngăn cách để tách chuỗi
 • $limit: Số phần tử mảng kết quả.
  • Nếu $limit > 0 mảng kết quả chứa tối đa phần tử khai báo. Phần tử cuối cùng sẽ chứa phần còn lại của chuỗi.
  • Nếu $limit <0 mảng kết quả chứa tất cả các phần tử được trả về.
  • Nếu $limit = 0 nhận kết quả tương đương khi $limit = 1

Output

 • Mảng chứa các phần tử đã được cắt ra từ chuỗi ban đầu.

Ví dụ hàm explode

Ví dụ 1: Tách họ và tên

Ví dụ trong quá trình xử lý chương trình người dùng nhập vào họ và tên. Nhiệm vụ chúng ta cần lấy ra tên của người đó.

input: "Phan Văn Cương"
output: Cương

Đầu tiên chúng ta cần biết khoảng trắng chính là ký tự ngăn cách các từ của tên.

Chúng ta cần tách Họ và Tên thành những từ riêng biệt

$explode_fullname = explode(' ', $fullname);
echo "<pre>";
print_r($explode_fullname);
echo "</pre>";

Kết quả khi chạy chương trình

Array
(
  [0] => Phan
  [1] => Văn
  [2] => Cương
)

Để lấy được tên chúng ta cần lấy như sau

$last_name = $explode_fullname[2];

Để lấy được tên ở trường hợp họ tên có độ dài khác nhau cần áp dụng code bên dưới.

$last_name = $explode_fullname[count($explode_fullname) - 1];
echo $last_name;

Kết quả sau khi chạy chương trình

Cương

Trong đó: Hàm count() dùng để đếm phần từ của mảng. Vì mảng được đánh chỉ số từ 0 nên phẩn từ cuối cùng sẽ ở vị trí count($explode_fullname) - 1

Tổng kết: Trên đây tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm explode, việc của bạn bây giờ nên ghi chép lại và thực hành ví dụ trên để nắm chắc bài học.


Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x