array_merge: Hàm gộp mảng trong php

Hàm gộp mảng array_merge() trong php là một công cụ rất quan trọng giúp chúng ta có thể ghép một hoặc nhiều mảng trong php một cách dễ dàng.

Cú pháp

array_merge($array_1[,$array_2,... $array_n])

Input: Danh sách một hoặc nhiều mảng

Output: Mảng sau khi được gộp cách phần tử từ những mảng thành phần

Chú ý:

 • Các phần tử mảng sau sẽ được nối vào đằng sau các phần tử của mảng đằng trước nó trong danh sách sách tham số.
 • Những phần tử có key dạng chuỗi giống nhau sẽ được ghi đè dữ liệu của phần tử sau cùng.
 • Những phần tử có key dạng số sẽ không bị ghi đè khi có key cùng nhau và key được đánh số tăng dần từ 0.

Ví dụ về hàm gộp mảng array_merger()

Ví dụ 1: Gộp 2 nhóm sinh viên.

Giả sử tôi có 2 nhóm sinh viên lưu ở 2 mảng khác nhau, bây giờ yêu cầu cần gom 2 nhóm đó lại thành một.

<?php
$group_1 = array('An', 'Cương', 'Bình');
$group_2 = array('Trà My', 'Thu Hằng', 'Diễm Quỳnh');
// Ghộp 2 nhóm sinh viên thành 1
$result = array_merge($group_1, $group_2);

// Xuất kết quả
echo "<pre>";
print_r($result);
echo "<pre>";
?>

Bên dưới là kết quả khi chạy chương trình

Array
(
  [0] => An
  [1] => Cương
  [2] => Bình
  [3] => Trà My
  [4] => Thu Hằng
  [5] => Diễm Quỳnh
)

Như bạn thấy mảng mới bao gồm tất cả các học viên từ 2 nhóm thành phần và key được đánh tự động tăng dần từ 0.

Ví dụ 2: Gộp điểm thi của học viên

Trong ví dụ này điểm thi được chia thành 2 phần, có môn code là điểm thi lại để cập nhật điểm.

$part_1 = array(
  'math' => 8,
  'code' => 7,
  'english' => 8
);
$part_2 = array(
  'sport' => 8,
  'code' => 9,
);
// Gộp điểm 2 phần
$result = array_merge($part_1, $part_2);

echo "<pre>";
print_r($result);
echo "<pre>";

Bên dưới là kết quả sau khi chạy chương trình

Array
(
  [math] => 8
   => 9
  [english] => 8
  [sport] => 8
)

Bạn quan sát thất điểm môn code đã được ghi đè và mang giá trị 9

Kết luận:

Thông qua bài này tôi đã chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm array_merge một cách dễ dàng qua những ví dụ trực quan cụ thể. Bây giờ bạn hãy ghi chép lại những nội dung quan trọng và tập code lại chương trình nhé.

--
Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x