in_array: Hàm kiểm tra giá trị có tồn tại trong mảng php hay không

Hàm in_array trong php nó giúp ban dễ dàng kiểm tra một giá trị cho trước có tồn tại trong mảng cho trước hay không mà không cần phải duyệt hàm.

Cú pháp

in_array($v, $array_k)

Input:

 • $v Giá trị cần kiểm tra
 • $array_k mảng được kiểm tra

Output: Trả về true nếu $v tìm thấy trong $array_k

Chú ý: Nếu $v là một chuỗi trong quá trình tìm kiếm trong mảng $array_k sẽ không phân biệt hoa thường.

Ví dụ về hàm in_array()

Ví dụ 1: Kiểm tra user trong đăng ký thành viên.

Yêu cầu kiểm tra $username có tồn tại trong mảng danh sách thành viên trên hệ thống. Công việc này quyết định có được sử dụng tên đăng nhập được kiểm tra hay không vì nó là duy nhất trên hệ thống, không được trùng nhau.

<?php 
$username = "phancuong";
if(in_array($username, $list_users)){
  echo "Tên đã tồn tại trên hệ thống";
}else{
  echo "Tên có thể sử dụng";
}
?>

Kết quả chạy chương trình

Tên phancuong đã tồn tại trên hệ thống

Chú ý: Hàm in_array thường được sử dụng trong biểu thức điều khiển if..else

Ví dụ 2: Kiểm tra giỏ hàng website

Giả sử đang có mảng $cart lưu thông tin những sản phẩm đã được đưa vào giỏ hàng. Mỗi phần tử trong mảng bao gồm key là id của sản phẩm và giá trị là tên của sản phẩm (12 => "Ipad Pro").

Để kiểm tra xem sản phẩm bất kỳ (ví dụ Ipad Pro) có tồn tại trong giỏ hàng chưa mình sẽ tiến hành xử lý như bên dưới.

$cart = array(
  12 => "Ipad Pro",
  25 => "Iphone 11",
  99 => "Macbook Pro"
);

$product = "Ipad Pro";
if(in_array($product, $cart)){
  echo "Sản phẩm {$product} đã tồn tại trong giỏ hàng";
}else
  echo "Sản phẩm {$product} chưa tồn tại trong giỏ hàng";

Kết quả sau khi chạy chương trình

Sản phẩm Ipad Pro đã tồn tại trong giỏ hàng

Tổng kết: Thông qua bài viết này bạn đã được hướng dẫn cách để kiểm tra một giá trị có tồn tại trong mảng cho trước hay không. Đây là một hàm rất quan trọng, bạn cần ghi chép và thực hành để áp dụng nó.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x