Hàm compact() trong php giúp chúng ta dễ dàng nạp các biến vào mảng một cách dễ dàng.

Cú pháp

compact($var_1[, $var_2...])

Input: $var_1, $var2... tên các biến cần đưa giá trị vào mảng

Output: Trả về một mảng chứa các phần tử của các biến tương ứng.

Ví dụ 1: Thêm biến $fullname vào mảng

<?php
$fullname = "Phan Văn Cương";

echo "<pre>";
print_r(compact('fullname'));
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [fullname] => Phan Văn Cương
)

Như bạn nhìn thấy với hàm compact chúng ta đã đưa được biến fullname gia nhập vào phần tử của mảng có key cùng tên với biến.

Hàm này thường sử dụng trong quá trình chuyển dữ liệu qua view trong những hệ thống MVC.

Ví dụ 2: Nạp 2 biến vào mảng

<?php
$fronend = array('html', 'css');
$other = 'php';

echo "<pre>";
print_r(compact('fronend', 'other'));
echo "</pre>";

Kết quả:

Array
(
  [fronend] => Array
    (
      [0] => html
      [1] => css
    )

  [other] => php
)

Tổng kết:

Qua bài này bạn đã biết được thêm một hàm mới rất hay trong php. Việc của bạn bây giờ hãy ghi chép lại, thực hành lại để đảm bảo nắm chắc bài học. Bạn chú khi khi chuyển dữ liệu từ controller sang view ở các framework bạn có thể sử dụng hàm này để tối ưu các thao tác nạp dữ liệu vào mảng tổng.