time: Hàm lấy thông số thời gian hiện tại trong Php

time-php

Hàm time() giúp chúng ta lấy thông tin của thời điểm hiện tại, giá trị lưu trữ ở dạng timestamp.

Cú pháp

time()

Input: Không cần tham số

Output: Trả về thời gian hiện tại được đo bằng số giây kể từ thời điểm 00:00:00 1/1/ 1970 

Ví dụ hàm time()

Kiểm tra mốc thời gian sau thời điểm hiện tại 28 ngày

<?php 
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");

$next_28day = time() + (28*24*60*60);
// 28 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây

echo "Hiện tại:".date('H:i:s d-m-Y');
echo "<br>";
echo "Sau 28 ngày:".date('H:i:s d-m-Y', $next_28day);
?>

Kết quả chạy trường trình ta có

Hiện tại:16:34:00 14-02-2020
Sau 28 ngày:16:34:00 13-03-2020

Lưu ý: Kết quả của bạn có thể ra kết quả khác bên trên vì thời điểm khác nhau.

Trong đó

  • Hàm date() hiển thị thông tin ngày giờ theo địa phương
  • Hàm date_default_timezone_set() thiết lập giờ theo từng vùng nhất định. Việt nam sử dụng mã Asia/Ho_Chi_Minh

Tổng kết: Bài này tôi đã giới thiệu đến bạn hàm time(), hàm này thường được sử dụng để lưu thông tin thời gian vào database. Bây giờ bạn nên ghi chép lại và thực hành để nắm chắc bài này.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x