array_sum: Hàm tính tổng giá trị các phần tử trong mảng php

array_sum_php_unitop

Hàm array_sum() trong php giúp tính tổng tất cả các phần tử là số ở trong một mảng.

Cú pháp

array_sum ( array $array )

Input: $array là một mảng cần tính tổng

Ouput: Trả về tổng các phần tử là số ở trong mảng

Ví dụ 1: Tính tổng dãy số nguyên tố

<?php
$prime_numbers = array(2, 3, 5, 7);
echo array_sum($prime_numbers);
?>

Kết quả khi chạy chương trình

17

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x