currency_format: Hàm hiển thị dữ liệu tiền tệ trong php

currency-format-php

Hàm currency_format() giúp bạn dễ dàng hiện thị dữ liệu có định dạng tiền tệ như VNĐ, USD…

Cú pháp

currency_format($number[, $suffix = 'đ'])

Input:

 • $number: Số cần hiển thị định dạng tiền tệ
 • $suffix: Đơn vị của tiền tệ đang làm việc như “vnđ”, “USD”…

Output: Dữ liệu hiển thị theo đơn vị tiền tệ được lưa chọn.

Mã code

<?php

/**
 *
 * Chuyển đổi chuỗi kí tự thành dạng slug dùng cho việc tạo friendly url.
 *
 * @access  public
 * @param  string
 * @return  string
 */
if (!function_exists('currency_format')) {

  function currency_format($number, $suffix = 'đ') {
    if (!empty($number)) {
      return number_format($number, 0, ',', '.') . "{$suffix}";
    }
  }

}

Ví dụ hàm currency_format()

Ví dụ 1: Hiển thị 5000000 theo định dạng tiền tệ Việt nam

<?php
echo currency_format(5000000);
?>

Kết quả

5.000.000đ

Ví dụ 2: Hiển thị 37 theo định dạng USD

<?php
echo currency_format(37, 'USD');
?>

Kết quả

37USD

Tổng kết

Qua bài viết này tôi đã chia sẻ đến bạn mã code của hàm hiển thị dữ liệu theo định dạng tiền tệ. Việc của bạn bây giờ hãy copy nó đưa vào và sử dụng trên dự án của mình.

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng