str_repeat: Hàm lặp chuỗi trong php

Hàm str_repeat() giúp chúng ta lặp một chuỗi trong php với số lần cho trước.

Cú pháp

<?php
str_repeat ( string $input , int $multiplier )
?>

Trong đó

 • $input là chuỗi cần lặp
 • $multiplier là số lần lặp chuỗi

Ví dụ hàm str_repeat()

Ví dụ 1: Lặp chuỗi “Css” 3 lần

<?php
echo str_repeat('Css', 2);
?>

Kết quả

CssCss

Ví dụ 2: Hiển thị danh mục theo cấp bậc

Giả sử chúng ta có mảng danh mục chứa danh sách những danh mục. Mỗi danh mục có 2 thông tin cat_name là tên và level chính là cấp bậc của nó. Level giá trị 0 là cấp ngoài cũng của danh mục.

Yêu cầu đặt ra cần hiển thị mảng theo cấp trúc cấp bậc, có nghĩa là những danh mục con được lùi vào so với danh mục cha.

<?php
$category = array(
  1 => array(
    'cat_name' => "Thể thao",
    'level' => 0
  ),
  2 => array(
    'cat_name' => "Thể thao trong nước",
    'level' => 1
  ),
  3 => array(
    'cat_name' => "Thể thao quốc tế",
    'level' => 1
  ),
  4 => array(
    'cat_name' => "Kinh doanh",
    'level' => 0
  ),
  5 => array(
    'cat_name' => "Doanh nghiệp",
    'level' => 1
  ),
  6 => array(
    'cat_name' => "Khởi nghiệp",
    'level' => 1
  ),
  7 => array(
    'cat_name' => "Lĩnh vực công nghệ",
    'level' => 2
  )
);

foreach($category as $item){
echo str_repeat('|--', $item['level']).$item['cat_name']."<br>";
}
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

Thể thao
|-- Thể thao trong nước
|-- Thể thao quốc tế
Kinh doanh
|--Doanh nghiệp
|--Khởi nghiệp
|--|--Lĩnh vực công nghệ

Lưu ý phần ví dụ này yêu cầu cần có kiến thức về mảng, nên nếu bạn không hiểu thì nên xem lại phần kiến thức mảng trước khi làm ví dụ này.

Tổng kết

Trong bài viết này tôi đã gửi đến bạn cách để bạn có thể lặp một chuỗi với số lần cho trước với hàm str_repeat(). Ngay bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học.

*** Bạn muốn học Php Mysql để đi làm nhưng cảm thấy bối rối, bế tắc không biết bắt đầu từ đâu? Hãy khám phá combo backend “PHP Master” và “Laravel Pro” tại unitop.vn , đây là chương trình giúp hàng ngàn người có công việc từ 8-30tr/tháng.

Phan Văn Cương – founder untiop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x