Rewrite Url cho trang tìm kiếm(search) trong Php bằng Htaccess

rewriteurl-htaccess-search-unitop

Có phải bạn đang tìm kiếm cách để Rewrite Url cho những trang cần đưa tham số lên url đúng không? Ví dụ dự như trang tìm kiếm (Search) filter (Bộ lọc), bên dưới là cách làm, nó rất đơn giản.

Giả sử khi chúng ta muốn thiết lập trang tìm kiếm có url dạng.

http://yourdomain.com/search/?q=abc

Khi đó chúng ta xây dựng cú pháp ở file .htaccess như bên dưới.

RewriteEngine On

RewriteRule ^search/(.*)$ search.php?q=$1 [QSA]

Bạn nhớ thêm [QSA] vào cuối của RewriteRule muốn lấy thêm giá trị query string từ url.

File search.php bạn thiết lập như bên dưới để lấy giá trị q từ url

<?php 
echo "Query:{$_GET['q']}";
?>

Ví dụ với url

http://yourdomain.com/search/?q=unitop

Ta có kết quả

Query:unitop

Tất nhiên với cách làm này bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều tham số khác nhau lên url và thực hiện việc GET dữ liệu xuống ngay khi đường link đã được rewrite.

Ok, bây giờ bây giờ bạn thực hành lại để test chức năng này nhé!

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng