Laravel: Cách cài đặt Laravel Framework bằng Composer chỉ trong 15 phút

cai-dat-laravel-php-unitop

Laravel là một framwork php số 1 hiện nay ỏ Việt Nam và Thế giới. Trong bài này tôi hướng dẫn bạn cài đặt Laravel qua Composer. Rất nhanh thôi, chỉ 15 phút là xong.

Video hướng dẫn cài đặt Laravel

CHECKLIST

Bước 1: Cài đặt Composer

Download: https://getcomposer.org/download/

Bước 2: Chạy mã lệnh cài đặt laravel

Vào Xampp nhấn shift đồng thời click chuột phải chọn vào Open PowerShell window here sau đó đánh cấu trúc mã lệnh bên dưới vào:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel yourProject

Trong đó: yourProject là dự án của bạn

Sau đó bạn nhấn enter và chờ cho chương trình dự download và cài đặt laravel cho chúng ta.

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng