Laravel là một framwork php số 1 hiện nay ỏ Việt Nam và Thế giới. Trong bài này tôi hướng dẫn bạn cài đặt Laravel qua Composer. Rất nhanh thôi, chỉ 15 phút là xong.

Video hướng dẫn cài đặt Laravel

CHECKLIST

Bước 1: Cài đặt Composer

Download: https://getcomposer.org/download/

Bước 2: Chạy mã lệnh cài đặt laravel

Vào Xampp nhấn shift đồng thời click chuột phải chọn vào Open PowerShell window here sau đó đánh cấu trúc mã lệnh bên dưới vào:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel yourProject

Trong đó: yourProject là dự án của bạn

Sau đó bạn nhấn enter và chờ cho chương trình dự download và cài đặt laravel cho chúng ta.