Hàm unlink() php giúp chúng ta xóa đi những file trên hệ thống không dùng đến như ảnh, tài liệu…

Cú pháp

unlink ( string $filename ) 

Input: $filenamelà tên file cần xóa khỏi server

Output: Thực hiện xóa $filename và nếu file không tồn tại sẽ cảnh báo lỗi.

Ví dụ 1: Xóa file demo.html trên hệ thống

<?php
unlink('demo.html');
?>

Ví dụ 2: Xóa ảnh avatar.png

<?php
unlink('avatar.png');
?>

Tổng kết

Qua bài này bạn đã biết cách để xóa một file trên hệ thống. Đây là một tác vụ rất quan trọng giúp xóa bỏ những file không cần thiết nhằm làm cho hệ thống nhẹ nhàng, tối ưu hơn.

Bây giờ bạn hãy thực hành nó để đảm bảo nắm chắc bài học!

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!