Tạo ứng dụng “Hello World” với Laravel Framework

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng “Hello World” cơ bản trong Laravel. Bạn sẽ học cách cài đặt Laravel, tạo một trang “Hello World” và thiết lập một đường dẫn để truy cập trang. Bằng cách theo các bước này, bạn sẽ có một nền tảng tốt để xây dựng và khám phá Laravel trong giai đoạn tới.

Tạo một ứng dụng “Hello World” trong Laravel

Bước 1: Cài đặt Laravel

Bạn cần cài đặt Composer trên máy tính của mình trước. Sau đó, chạy lệnh sau để cài đặt Laravel:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel myapp

Bạn xem hướng dẫn cài đặt Laravel chi tiết ở đây, cứ làm theo video là được:

Bước 2: Truy cập ứng dụng mới của bạn

Truy cập thư mục “myapp” và chạy lệnh sau để chạy ứng dụng trên máy cục bộ:

php artisan serve

Bước 3: Tạo trang “Hello World”

Trong thư mục “myapp”, mở thư mục “resources/views” và tạo một tệp tin mới tên “hello.blade.php”. Nội dung của tệp tin này sẽ là:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World</h1>
</body>
</html>

Bước 4: Tạo Routing(điều hướng)

Trong thư mục “myapp”, mở tệp tin “routes/web.php” và thêm đoạn mã sau:

Route::get('/hello', function () {
    return view('hello');
});

Bước 5: Truy cập trang “Hello World”

Truy cập “http://localhost:8000/hello” trong trình duyệt của bạn và bạn sẽ thấy trang “Hello World”.

Chúc mừng, bạn đã tạo thành công một ứng dụng “Hello World” trong Laravel!

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x