Câu hỏi phỏng vấn Laravel cơ bản đến nâng cao

Bộ câu hỏi phỏng vấn laravel kèm theo câu trả lời dưới đây sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức laravel từ đó có được kết quả tốt nhất cho hành trình xin việc làm trở thành một web developer của mình.

>> Xem thêm: Top câu hỏi phỏng vấn php thường gặp cần biết

Câu hỏi phỏng vấn Laravel thường gặp

Laravel là gì?

Laravel là một framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ PHP và tuân theo nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP). Nó cung cấp một cấu trúc và các công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng, phát triển và bảo trì các ứng dụng web phức tạp. Laravel thường sử dụng mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller) để tách biệt logic dữ liệu, giao diện và điều khiển, giúp cải thiện khả năng quản lý và mở rộng của dự án.


Composer là gì?

Composer là một công cụ quản lý thư viện và phụ thuộc trong dự án phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Nó giúp bạn dễ dàng quản lý và cài đặt các thư viện, gói mã nguồn mở, và các phụ thuộc cần thiết cho dự án của mình. Composer giúp tự động tải xuống, cài đặt và cập nhật các thư viện một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và giảm xung đột trong việc quản lý các phiên bản khác nhau của thư viện. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc phát triển ứng dụng sử dụng Laravel hoặc các dự án PHP khác.


Phiên bản mới nhất của Laravel?

Laravel 9 được phát hành vào ngày 8 tháng 2 năm 2022. Laravel 10 được phát hành vào ngày 14 tháng 2 năm 2023.

Lưu ý: Tùy vào từng thời điểm bạn đi phỏng vấn, bạn hãy truy cập vào trang chủ laravel.com để xem lại chính xác phiên bản mới nhất để có câu trả lời chính xác nhất.


Tại sao nên sử dụng laravel?

Có rất nhiều công cụ phát triển xây dựng web nhưng laravel là một lựa chọn tuyệt vời.

  • Laravel liên tục phát triển cập nhật các phiên bản mới và tốt hơn mỗi ngày.
  • Sử dụng mô hình kiến trúc MVC giúp tách biệt logic dữ liệu, giao diện và điều khiển. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng dự án.
  • Cộng đồng sử dụng laravel đông đảo, dễ dàng tìm được các nội dung cần giúp đỡ khi cần.

Laravel framework xây dựng các bộ khung, quy chuẩn làm việc một cách thông minh từ controller, model, view, xử lý migration làm việc database, xử lý truy vấn Elequent ORM…

So với việc phải làm mọi thứ, xử lý từng dòng code ở quá tình học nền tảng php thuần qua Laravel là một bước tiến mới. Những tác vụ lặp đi lặp lại có thể tạo bằng lệnh nhanh chóng và giúp người phát triển web tập trung thời gian nhiều hơn cho tư duy đưa ra giải thuật xử lý bài toán.

Khi có giải thuật tốt kết hợp với công cụ thông minh tốc độ triển khai dự án có thể X10 lần.


Giải thích về các thư mục quan trọng trong mã nguồn Laravel

Các thư mục được sử dụng trong một ứng dụng Laravel thông thường bao gồm:

  • App/: Đây là thư mục nguồn chứa mã nguồn của ứng dụng. Tất cả các controller, policies và models đều nằm trong thư mục này.
  • Config/: Chứa các tập tin cấu hình của ứng dụng. Thường thì chúng không được sửa đổi trực tiếp mà sử dụng các giá trị được thiết lập trong tập tin .env (môi trường) ở root ứng dụng.
  • Database/: Chứa các tập tin liên quan đến cơ sở dữ liệu, bao gồm migrations (chạy cơ sở dữ liệu), seeds (dữ liệu mẫu) và test factories (cấu trúc dữ liệu cho kiểm thử).
  • Public/: Thư mục có thể truy cập công khai chứa các tài sản đã biên dịch và tất nhiên là tập tin index.php.

Route Laravel là gì?

Route trong Laravel là cách liên kết các địa chỉ URL của ứng dụng với các hành động cụ thể, thường là các hàm trong controller. Điều này giúp xác định cách ứng dụng xử lý các yêu cầu từ người dùng.


Controller Laravel là gì?

Controller trong Laravel là một thành phần quan trọng của mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Nó đóng vai trò là lớp trung gian giữa các yêu cầu từ người dùng và các tác vụ xử lý dữ liệu. Controller chứa các phương thức (hành động) để xử lý logic và tương tác với dữ liệu, sau đó trả về kết quả cho người dùng thông qua giao diện.

Trong các ứng dụng Laravel, controller thường được sử dụng để xử lý các yêu cầu từ các route, thực hiện các thao tác như truy vấn cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu và trả về các kết quả để hiển thị cho người dùng. Controller giúp tách biệt logic xử lý khỏi giao diện và dữ liệu, giúp mã nguồn trở nên dễ quản lý và mở rộng hơn.


View laravel là gì?

View trong Laravel là thành phần trong mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller) và đại diện cho phần giao diện người dùng. Nó chứa các mã HTML, CSS và thậm chí là mã PHP để hiển thị dữ liệu cho người dùng.

View trong Laravel thường được sử dụng để định dạng và hiển thị dữ liệu mà controller trả về cho người dùng. Nó giúp tách biệt hoàn toàn giữa logic xử lý và giao diện, giúp tạo ra mã nguồn dễ quản lý và duy trì. Laravel hỗ trợ các tính năng như kế thừa view, các blade template, và các công cụ giúp tạo ra giao diện hấp dẫn và có tính tương tác cao như Laravel Collective…


Model Laravel là gì?

Model trong Laravel là thành phần quan trọng trong mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller) và đại diện cho phần xử lý dữ liệu. Nó đảm nhận trách nhiệm liên quan đến truy vấn và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Model trong Laravel thường được sử dụng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu, quan hệ giữa các bảng và thực hiện các thao tác truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nó giúp tách biệt hoàn toàn giữa logic xử lý dữ liệu và phần giao diện, tạo ra mã nguồn dễ quản lý và mở rộng. Laravel cung cấp các công cụ mạnh mẽ như Eloquent ORM để thực hiện các tác vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt.


Migration laravel là gì? Lợi ích của Migration?

Migration trong Laravel là cách quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Nó là một phần quan trọng của quá trình phát triển và làm việc với cơ sở dữ liệu.

Migration cho phép bạn định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu thông qua mã nguồn, thay vì phải thay đổi cơ sở dữ liệu thủ công. Bằng cách sử dụng các file migration, bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa các bảng, cột và các yếu tố khác trong cơ sở dữ liệu. Migration giúp đảm bảo rằng tất cả các thành viên của đội phát triển có thể cập nhật cơ sở dữ liệu một cách thống nhất và đồng nhất.

Mỗi lần thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, bạn có thể chạy lệnh migration để cập nhật cơ sở dữ liệu mà không cần phải thao tác thủ công. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu nguy cơ gây lỗi trong quá trình phát triển.


Có mấy cách làm việc với dữ liệu trong laravel?

Trong Laravel, có hai cách chính để làm việc với dữ liệu:

  1. Query Builder: Query Builder trong Laravel cho phép bạn tạo truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các phương thức PHP. Điều này giúp tạo ra các truy vấn mạnh mẽ mà không cần viết trực tiếp câu lệnh SQL. Ví dụ: $users = DB::table('users')->where('status', 1)->get();
  2. Eloquent ORM: Eloquent là một ORM (Object-Relational Mapping) trong Laravel, cho phép bạn làm việc với dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng và mối quan hệ thay vì truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp. Điều này giúp việc làm việc với dữ liệu trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn. Ví dụ: User::where('status', 1)->get();

Cả hai cách trên đều giúp tương tác với cơ sở dữ liệu trong Laravel một cách hiệu quả và có cú pháp dễ đọc, giúp tiết kiệm thời gian và giảm khả năng gây lỗi.


Blade Template laravel là gì?

Blade là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ cho việc tạo giao diện trong Laravel. Không giống như một số hệ thống tạo mẫu PHP khác, Blade không hạn chế sử dụng mã PHP thuần trong các file.

Trên thực tế, tất cả các mẫu Blade đều được biên dịch thành mã PHP thuần và được lưu vào bộ nhớ cache cho đến khi chúng được sửa đổi.

Các tập tin mẫu Blade sử dụng phần mở rộng tập tin .blade.php và thường được lưu trữ trong thư mục resources/views.


Laravel sử dụng template engine nào?

Laravel sử dụng Blade Template Engine. Đây là một template engine mạnh mẽ nhưng đơn giản được cung cấp bởi Laravel, giúp quá trình nhúng và xử lý đổ dữ liệu lên giao diện dễ dàng, tối ưu.


Giải thích về Php artisan?

php artisan là một công cụ dòng lệnh mạnh mẽ đi kèm với Laravel, giúp bạn quản lý và thực hiện nhiều tác vụ liên quan đến phát triển ứng dụng Laravel một cách hiệu quả. Như tạo route, controller, view, migration, model… nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tránh những rắc rối phát sinh khi tạo thủ công.


Tác dụng của Auth trong Laravel?

Auth trong Laravel là một hệ thống xác thực và quản lý người dùng tích hợp sẵn trong framework. Nó cung cấp các cơ chế để xác thực người dùng, quản lý đăng nhập, đăng ký, xác thực email, quản lý vai trò và quyền hạn người dùng trong ứng dụng Laravel của bạn.

Hệ thống Auth của Laravel cung cấp các chức năng như đăng nhập, đăng xuất, đăng ký, khôi phục mật khẩu và xác thực email. Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý vai trò của người dùng và xác định quyền hạn của họ trong ứng dụng của mình.

Laravel Auth giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc xây dựng và quản lý phần xác thực và quản lý người dùng trong ứng dụng web của mình.


Giải thích về Middleware trong laravel?

Middleware trong Laravel là một cơ chế giúp bạn xử lý các yêu cầu HTTP trước khi chúng đến tới các hành động (action) trong controller. Nó cho phép bạn thực hiện các xác thực, kiểm tra, và xử lý trước khi yêu cầu đạt đến các phần logic chính của ứng dụng.

Middleware có thể được áp dụng cho cả nhóm các route hoặc chỉ riêng một route cụ thể. Điều này giúp kiểm soát quyền truy cập, xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào và thực hiện các tác vụ khác trước khi yêu cầu được xử lý.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng middleware để kiểm tra xem người dùng có quyền truy cập vào một trang cụ thể hay không. Nếu họ không có quyền, bạn có thể chuyển hướng họ đến trang đăng nhập hoặc trang lỗi.

Middleware là một phần quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng web an toàn và có tính bảo mật cao trong Laravel.


Sử dụng phân trang trong laravel?

Phân trang trong Laravel là quá trình chia nhỏ kết quả của một truy vấn cơ sở dữ liệu thành các trang nhỏ hơn, để hiển thị dưới dạng các trang web riêng biệt. Điều này thường được sử dụng để quản lý và hiển thị dữ liệu lớn một cách hiệu quả trên giao diện người dùng.

Khi bạn có một danh sách dài của các bản ghi, sử dụng phân trang giúp người dùng dễ dàng điều hướng và xem từng phần dữ liệu một. Laravel cung cấp cơ chế phân trang tích hợp sẵn thông qua lớp Paginator.

Để sử dụng phân trang trong Laravel, bạn thường sẽ sử dụng phương thức paginate() trên truy vấn cơ sở dữ liệu.


Chức năng của hàm dd() là gì?

Hàm này được sử dụng để hiển thị nội dung của một biến trên trình duyệt. Dạng đầy đủ của dd là Dump và Die.


Phân biệt giữa delete() và softDeletes()

delete(): Xóa vĩnh viễn bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu.

softDeletes(): Không xóa dữ liệu khỏi bảng. Bản ghi bị đánh dấu và chuyển sang trạng thái xóa tạm thời (soft delete).


Giải thích collection trong laravel?

Trong Laravel, một Collection là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt để xử lý tập hợp các dữ liệu. Collections cung cấp nhiều phương thức hữu ích để thao tác và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng và trực quan.

Một số phương thức thường dùng trên collection có thể kể đến như get(), all(), fisrt(), last(),max(), min(), avg(), count()…


Cách gọi dữ liệu đã nhập trong form khi validation?

Để gọi dữ liệu cũ (old input) lên form trong quá trình validation trong Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức old() trong view. Phương thức này sẽ trả về giá trị cũ của input nếu có, dựa trên dữ liệu đã nhập trước đó.


Tổng kết

Trong bài viết này unitop đã chia sẻ đến bạn những câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi học và xin việc laravel framework.

Bằng cách đọc và suy ngẫm về câu hỏi và luyện tập câu trả lời theo gợi ý trên sẽ là chìa khóa giúp bạn hiểu biết sâu hơn về laravel từ đó có buổi phỏng vấn tự tin hơn.

Có một điều cần lưu ý những câu hỏi trên chủ yếu kiểm tra sự hiểu biết về khái niệm trong laravel. Trong quá trình phỏng vấn có thể có thêm các câu hỏi về tình huống để kiểm tra tư duy logic giải quyết vấn đề của bạn.

Laravel là một công cụ hiện đại nhưng nếu bạn không có một tư duy giải thuật tốt, không hiểu được nền tảng php vững chắc thì bạn sẽ rất khó mở rộng và phát triển.

Vậy nên hãy đảm bảo bạn đã học cẩn thận php thuần và đã làm tối thiểu 2 dự án website bán hàng ở trên php nền tảng và laravel framework.

Việc chăm chúc cho dự án đi xin việc giúp tạo ra ấn tượng mạnh của bạn trước những nhà tuyển dụng. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt và tự tin đi xin việc.

Rất nhiều học trò của tôi sau khi kết thúc khóa học lập trình web đi làm chuyên sâu unitop đã đi làm tốt và có thu nhập từ 8-30tr/tháng.

Tôi tin bạn làm được, chúc bạn thành công!

Mong sớm nhận được tin vui từ bạn!

Phan Văn Cương và cộng sự

P/s: Đừng lo lắng, kết quả tuyệt vời luôn đến bên cạnh người xứng đáng.

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x