Câu lệnh Php Artisan Laravel thường dùng nên biết

Những cấu trúc lệnh Php Artisan Laravel dưới đây sẽ giúp quá trình xây dựng dự án của bạn trở nên nhanh chóng, dễ dàng. Đây là một đặc sản của Laravel Framework bạn cần nắm bắt và sử dụng trong quá trình học và xây dựng dự án.

Php Artisan laravel là gì?

Trong framework Laravel, php artisan là một công cụ dòng lệnh (command-line tool) cung cấp bởi Laravel để thực hiện các tác vụ liên quan đến việc phát triển ứng dụng. Đây là một phần quan trọng của Laravel Artisan, một hệ thống dòng lệnh mạnh mẽ giúp bạn quản lý và thực hiện các tác vụ phát triển một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các câu lệnh php artisan cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như tạo controllers, models, migrations, seeders.., quản lý cơ sở dữ liệu, kiểm tra route, chạy server phát triển, và nhiều công việc khác.

Câu lệnh Php Artisan Laravel thường dùng

1. Chạy dự án trên laravel

php artisan serve
 • Sử dụng để khởi chạy một máy chủ phát triển tích hợp sẵn, giúp bạn kiểm tra và phát triển ứng dụng Laravel của mình một cách dễ dàng trong môi trường phát triển.

2. Tạo model mới

php artisan make:model ModelName
 • Tạo một file model trong thư mục app của dự án.
 • Liên kết với một bảng trong cơ sở dữ liệu (nếu không chỉ định bảng, Laravel sẽ giả sử bảng có tên tương tự như tên model và sử dụng chuẩn đoán snake_case).

3. Tạo model và migration liên quan

php artisan make:model ModelName -m
 • Tạo một file model trong thư mục app và một file migration trong thư mục database/migrations.
 • Tạo liên kết giữa model và bảng trong migration.

4. Tạo một controller mới

php artisan make:controller ControllerName
 • Tạo một file controller trong thư mục app/Http/Controllers của dự án.
 • Controller chứa các phương thức xử lý logic liên quan đến tương tác với người dùng qua HTTP.

5. Tạo một controller với kiểu resource (CRUD)

php artisan make:controller ControllerName --resource
 • Tạo một file controller với các phương thức tiêu chuẩn cho các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên một tài nguyên.
 • Giúp quản lý các hành động liên quan đến CRUD một cách dễ dàng.

6. Tạo controller liên kết với một model

php artisan make:controller ControllerName --model=ModelName
 • Tạo một controller liên quan đến một model cụ thể.
 • Liên kết các phương thức xử lý trong controller với các hành động liên quan đến model.

7. Tạo một middleware mới

php artisan make:middleware MiddlewareName
 • Tạo một file middleware trong thư mục app/Http/Middleware của dự án.
 • Middleware giúp bạn kiểm tra và can thiệp vào các request trước khi chúng đến tới các phương thức xử lý trong controller.

8. Tạo một migration mới

php artisan make:migration create_table_name
 • Tạo một file migration trong thư mục database/migrations của dự án.
 • Migration định nghĩa cấu trúc của cơ sở dữ liệu, cho phép bạn thay đổi schema dễ dàng.

9. Chạy các migration để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu

php artisan migrate
 • Thực hiện việc thêm các bảng và cột đã được định nghĩa trong các file migration vào cơ sở dữ liệu.

10. Hủy bỏ các migration gần nhất

php artisan migrate:rollback

Hủy bỏ việc thực thi các migration gần nhất, giảm cấu trúc cơ sở dữ liệu về trạng thái trước khi thực hiện migration.

11. Hủy bỏ toàn bộ các migration

php artisan migrate:reset
 • Hủy bỏ việc thực thi tất cả các migration, đưa cơ sở dữ liệu về trạng thái ban đầu.

12. Hủy bỏ và chạy lại tất cả các migration

php artisan migrate:refresh
 • Kết hợp việc chạy lại tất cả các migration, giúp cơ sở dữ liệu trở về trạng thái ban đầu sau đó chạy lại các migration.

13. Hiển thị trạng thái của các migration

php artisan migrate:status
 • Liệt kê các migration đã thực hiện và trạng thái (đã thực thi hay chưa) của từng migration.

14. Xóa bỏ toàn bộ cơ sở dữ liệu và chạy lại tất cả các migration

php artisan migrate:fresh
 • Xóa bỏ tất cả dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu, sau đó chạy lại các migration.

15. Tạo một seeder mới.

php artisan make:seeder SeederName
 • Tạo một file seeder trong thư mục database/seeders của dự án.
 • Seeder dùng để cấp dữ liệu mẫu cho cơ sở dữ liệu, giúp bạn phát triển và kiểm thử dữ liệu.

16. Liệt kê danh sách các route đã được định nghĩa trong ứng dụng

php artisan route:list
 • Hiển thị thông tin về các route, bao gồm URL, phương thức HTTP, tên route, action, và các middleware liên quan.

17. Tạo bản cache của các route để cải thiện tốc độ xử lý

php artisan route:clear
 • Xóa bỏ các file cache liên quan đến danh sách các route.

18. Tối ưu hóa ứng dụng

php artisan optimize
 • Câu lệnh này được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. Nó thực hiện một số tác vụ như tối ưu hóa autoloader và tạo ra bản cache cho các tệp class được load, giúp tăng tốc độ thực thi.

19. Xóa bỏ các bản cache tạo bởi php artisan optimize.

php artisan optimize:clear
 • Loại bỏ các tệp cache và tệp tạo ra bởi câu lệnh php artisan optimize. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tạo lại các cache sau khi thay đổi mã nguồn.

20. Tạo bản cache của các tệp cấu hình

php artisan config:cache

Tạo một bản cache cho tất cả các tệp cấu hình trong thư mục config, giúp giảm thời gian load cấu hình và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

21. Xóa bỏ các bản cache của các tệp view

php artisan view:clear
 • Loại bỏ các tệp cache của các tệp view đã được tạo ra bởi câu lệnh php artisan view:cache. Điều này thường được thực hiện khi bạn đã thay đổi các tệp view và muốn làm mới các cache của chúng.

Tổng kết

Nếu bạn là người bắt đầu học hoặc muốn làm các công việc laravel thì đây là những câu lệnh bạn không thể bỏ qua.

Thay vì tạo thủ công với việc nhớ và sử dụng các câu lệnh này giúp bạn rút ngắn thời gian và giảm thiểu lỗi cú pháp do bất cẩn của bản thân.

Nếu bạn muốn nâng cấp kỹ năng và đi làm bạn có thể xem thêm khóa học Laravel Pro mà tôi dày công xây dựng với trên 312 bài học chi tiết cẩn thận đi sâu vào thực chiến.

Thay vì học mò mẩm mất thời gian, kém hiệu quả thì đây là chương trình tôi đã kèm cặp cho rất nhiều người có thu nhập từ 15-30tr/tháng.

Laralvel là Framework php top 1, nếu bạn hoàn thiện kỹ năng cấp độ cao sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội với công việc thu nhập cao khi đi làm công ty hoặc kiếm tiền từ công việc Freelancer lập trình web tại nhà.

Chúc bạn thành công!

Phan Văn Cương và cộng sự!

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x