ucfirst: Hàm in hoa ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự trong php

ucfirst-php

Hàm ucfirst() trong php giúp chúng ta in hoa ký tự đầu tiên của một chuỗi trong php.

Cú pháp

ucfirst ( string $str )

Hàm trả về chuỗi có ký tự đầu tiên được in hoa.

Ví dụ hàm ucfirst()

Yêu cầu: In hoa ký tự đầu tiên của chuỗi "học lập trình web php"

<?php
$str = "học lập trình web đi làm";
echo ucfirst($str);
?>

Kết quả

Học lập trình web đi làm

Tổng kết

Qua bài viết này tôi đã hướng dẫn bạn cách in hoa ký tự đầu của một chuỗi trong php. Bạn hãy ghi chép và thực hành lại để nắm chắc hàm này!

Phan Văn Cương

Founder Unitop.vn

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng