Hàm date_parse() trong Php giúp chúng ta dễ dàng lấy thông tin cụ thể như năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây phục vụ cho quá trình tính toán.

Cú pháp

date_parse ( string $date )

Input: $date: Chuỗi thông tin ngày tháng cần lấy thông tin

Output: Trả về mảng chứa thông tin chi tiết về thời gian đã chọn

Ví dụ: Lấy thông tin chi tiết của 10/11/2020 20:30:45

<?php
$date_info = date_parse('10/11/2020 20:30:45');

echo "<pre>";
print_r($date_info);
echo "</pre>";
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

Array
(
  [year] => 2020
  [month] => 10
  [day] => 11
  [hour] => 20
  [minute] => 30
  [second] => 45
  [fraction] => 0
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Như bạn thấy, khi đã có mảng thông tin thời gian trong tay nếu công việc cần tính toán với bất kỳ thông số nào cũng vô cùng đơn giản đúng không?

<?php
$year_value = $date_info['year'];
$month_value = $date_info['month'];
$day_value = $date_info['day'];
//Lấy thêm nhiều thông tin khác
?>

Việc của bạn ngay bây giờ cần thực hành lại hàm date_pare() để nắm chắc bài học.

Xin chào và sớm hẹn gặp lại!