date_parse: Hàm trả về mảng thông tin chi tiết của ngày tháng trong Php

date_parse-php-unitop

Hàm date_parse() trong Php giúp chúng ta dễ dàng lấy thông tin cụ thể như năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây phục vụ cho quá trình tính toán.

Cú pháp

date_parse ( string $date )

Input: $date: Chuỗi thông tin ngày tháng cần lấy thông tin

Output: Trả về mảng chứa thông tin chi tiết về thời gian đã chọn

Ví dụ: Lấy thông tin chi tiết của 10/11/2020 20:30:45

<?php
$date_info = date_parse('10/11/2020 20:30:45');

echo "<pre>";
print_r($date_info);
echo "</pre>";
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

Array
(
  [year] => 2020
  [month] => 10
  [day] => 11
  [hour] => 20
  [minute] => 30
  [second] => 45
  [fraction] => 0
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Như bạn thấy, khi đã có mảng thông tin thời gian trong tay nếu công việc cần tính toán với bất kỳ thông số nào cũng vô cùng đơn giản đúng không?

<?php
$year_value = $date_info['year'];
$month_value = $date_info['month'];
$day_value = $date_info['day'];
//Lấy thêm nhiều thông tin khác
?>

Việc của bạn ngay bây giờ cần thực hành lại hàm date_pare() để nắm chắc bài học.

Xin chào và sớm hẹn gặp lại!

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng