strtolower: Hàm tạo một chuỗi chữ thường trong php

strtolower-php

Hàm strtolower() giúp chúng ta chuyển một chuỗi cho trước thành một chuỗi in thường.

Cú pháp

strtolower ( string $str) 

Input: $str là một chuỗi cần chuyển thành chữ in thường

Output: Chuỗi sau khi chuyển $str thành in thường

Chú ý: Chỉ chuyển những ký tự bảng chữ cái tiếng anh thành ký tự thường. Nếu ký tự có dấu như (Ă, Â, Ê…) sẽ không được áp dụng.

Ví dụ hàm strtolower()

Ví dụ 1: Chuyển chuỗi "web Developer PHP" thành in thường.

<?php
$str = "web Developer PHP";
echo strtolower($str);
?>

Kết quả ta có chuỗi

web developer php

Ví dụ 2: Chuyển chuỗi "PHP MASTER" thành in thường

<?php
$str = "PHP MASTER";
echo strtolower($str);
?>

Kết quả

php master

Tổng kết

Trong bài học này tôi đã chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm strtolower(), bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành để nắm chắc bài học.

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x