substr: Hàm cắt một phần chuỗi trong php

Hàm substr() giúp chúng ta cắt một phần của chuỗi ban đầu trong php.

Cú pháp

substr ( string $string , int $start [, int $length ] )

Input:

  • $string là chuỗi ban đầu
  • $start là vị trí cắt
  • $length là số ký tự cần cắt

Output: Một phần của chuỗi ban đầu được cắt, nếu thông số cắt không hợp lệ hàm trả về FALSE.

Chú ý:

  • Nếu $start có giá trị dương thì vị trí bắt đầu được đếm từ đầu đến cuối chuỗi và xuất phát từ 0. Ví dụ với chuỗi “abc” với vị trí 0 là bắt đầu ký tự “a”, vị trí 1 là “b”…
  • Nếu $start có giá trị âm thì đếm ngược từ cuối chuỗi và bắt đầu bằng giá trị 0. Vị trí ký tự cuối cùng của chuỗi là -1 ví thứ 2 từ sau đến là -2…
  • Nếu $length là số dương sẽ lấy tối đa các ký tự kể từ vị trí $start
  • Nếu $length là số âm sẽ loại bỏ $length ký tự từ cuối chuỗi.
  • Nếu $length bằng 0 hàm trả về False.

Ví dụ hàm substr()

Ví dụ 1: Tách chuỗi "Unitop" trong chuỗi "Unitop học web đi làm"

<?php
$str = "Unitop Hoc web di lam";
echo substr($str,0,6);
?>

Giải thích: Chuỗi "Unitop" vị trí đầu tiên nên $start = 0. Ngoài ra độ dài chuỗi này có 6 ký tự nên $length = 6.

Kết quả sau khi chạy chương trình

Unitop

Với lấy chuỗi này chúng ta có thể sử dụng những tham số sau vẫn có kết quả tương tự.

<?php
$str = "Unitop Hoc web di lam";
echo substr($str, 0, -15);

Giải thích: Lấy từ vị trí đầu tiên và loại bỏ 15 ký tự sau cùng của chuỗi.

Kết quả vẫn trả về chuỗi con

Unitop

Ví dụ 2: Tác thông tin của mã sinh viên.

Giả sử mã sinh viên được tạo ra bởi 2 phần.

  • Mã của lớp: ví dụ “TINK32”
  • Id của của sinh viên là chuỗi 7 ký tự cuối cùng

Nhiệm vụ cần xác định sinh viên thuộc lớp nào và id bao nhiêu.

<?php
$student = "TINK321061016";
$student_class = substr($student ,0,-7);
$student_id = substr($student ,-7);

echo "Class:{$student_class} <br> Id: {$student_id} ";

?>

Kết quả

Class:TINK32
Id: 1061016

Tổng kết

Qua 2 ví dụ trên bạn đã được hướng dẫn cách để sử dụng hàm substr() tách một phần của chuỗi trong php. Nội dung này cần tư duy khác nhiều nên bạn cần ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học.

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x