Foreach: Duyệt mảng một chiều – mảng đa chiều trong php

Trong mảng có 2 loại, mảng một chiều và mảng đa chiều, trong quá trình sử dụng chúng ta cần tương tác với các phần tử trong mảng để xử lý thông tin. Để làm được việc đấy ngày hôm nay tôi gửi đến bạn kỷ thuật duyệt mảng trong php.

Xem thêm: Thêm, sửa, xóa mảng trong Php dễ dàng

Cú pháp duyệt mảng

Quá trình duyệt mảng trong php bạn sử dụng câu lệnh foreach

foreach($data as $item){
  // Xử lý trên từng phần tử của mảng
}

Duyệt mảng một chiều php

Giả chúng ta có một mảng các số nguyên tố bé hơn 10, chúng ta có thể lưu nó vào mảng $prime_number bên dưới.

Chú ý: Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó

$prime_number = array(2, 3, 5, 7);

Bây giờ yêu cầu chúng ta cần in ra dãy số nguyên tố bên trên. Thuật toán xử lý đơn giản, chúng ta cần ghé thăm từng phần tử của mảng trên và in nó ra là xong.

Code duyệt mảng trên như bên dưới

<?php
$prime_number = array(2, 3, 5, 7);

foreach($prime_number as $item){
  echo $item."<br>";
}
?>

Chú ý: <br> là thẻ quy định xuống dòng

Khi đó bạn có kết quả như bên dưới

2
3
5
7

Trên là ví dụy duyệt mảng một chiều, bạn nên dựa vào bài toán này và thực hành lại trên máy tính của mình để nắm rõ những bước vừa làm.

Còn bây giờ chúng ta qua mảng 2 chiều.

Duyệt mảng 2 chiều trong php

Trước hết bạn cần nắm mảng 2 chiều(hoặc đa chiều) là mảng có tồn tại ít nhất một phần tử con của nó là cũng là một mảng.

Ví dụ: Khi nói đên lưu trữ danh sách danh sách 5 người đạt học bổng trong một trường chúng ta có thể sử dụng mảng 1 chiều như bên dưới.

$scholarship_member = array('Cương', 'Hải', 'Tuấn', 'Hằng', 'Anh');

Tuy nhiên nếu muốn lưu thông tin của mỗi thành viên bao gồm tên và Lớp đang học.

Từ đó mảng một chiều như trên không còn đảm bảo được yêu cầu mà chúng ta cần tạo ra mảng 2 chiều.

$scholarship_member = array(
  1 => array(
    'fullname' => 'Cương',
    'class' => 'Toán Tin K32'
  ),
  2 => array(
    'fullname' => 'Hải',
    'class' => 'Toán K29'
  ),
  3 => array(
    'fullname' => 'Tuấn',
    'class' => 'Anh K31'
  ),
  4 => array(
    'fullname' => 'Hằng',
    'class' => 'Kế Toán k30'
  )
);

Không để bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta cũng nhau đến việc xuất danh sách thành viên bao gồm cả tên và lớp họ đang học.

foreach($scholarship_member as $item){
  echo "Tên:{$item['fullname']} <br>";
  echo "Lớp: {$item['class']} <br>";
  echo "--------------<br>";
}

Sau khi chạy code trên chúng ta có kết quả xuất hiện trên màn hình như bên dưới.

Như vậy biến $item nó lần lượt đi qua từng phần tử trong mảng, từ đó chúng ta tiếp tục truy suất và hiển thị thông tin của thành viên đó.

Tên:Cương
Lớp: Toán Tin K32
--------------
Tên:Hải
Lớp: Toán K29
--------------
Tên:Tuấn
Lớp: Anh K31
--------------
Tên:Hằng
Lớp: Kế Toán k30
--------------

Ok, qua ví dụ trên tôi đã giúp bạn hiểu ý tưởng lưu trữ mảng vào bài toán thực tế và đã duyệt mảng một cách rất dễ dàng.

Mở rộng thêm nếu mảng con có cấu trúc mảng 2 chiều thì mình sử dụng cấu trúc foreach lồng nhau để duyệt qua các phần tử trong mảng.

Việc của bạn bây giờ cần tập code lại những chia sẻ mà tôi đã chia sẻ ở đây. Nếu bạn mong muốn học đầy đủ để đi làm có thêm tham khảo chương trình Php Master

Chúc bạn học tốt!


Phan Văn Cương Founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x