For: Vòng lặp trong php

Cấu trúc for giúp chúng ta tạo ra vòng lặp để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong php.

Cú pháp For

for (expr1; expr2; expr3){
 //Câu lệnh xử lý
}

Trong đó

 • expr1: Biểu thức được thực thi một lần khi bắt đầu vòng lặp. Thường dùng để gán giá trị cho ban đầu cho vòng lặp.
 • expr2: Là biểu thức điều kiện để chạy vòng lặp. Nếu trả về giá trị TRUE thì tiếp tục chạy, ngược lại trả về FALSE kết thúc vòng lặp.
 • expr3: Biểu thức này được thực thi vào cuối mỗi vòng lặp.

Ví dụ vòng lặp for

Ví dụ 1: In ra tất cả những số chẵn từ 1 đến 10

<?php
for($i = 1; $i<=10; $i++){
  if($i %2 == 0)
    echo $i."<br>";
}
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

2
4
6
8
10

Ví dụ 2: Tính tổng các số lẻ từ 10 đến 20

<?php
$t = 0;
for ($i = 10; $i <= 20; $i++) {
  if ($i % 2 != 0)
    $t += $i;
}
echo $t;

Kết quả sau khi chạy chương trình

75

Lưu ý: Để tính tổng trước hết cần khai báo biến để lưu tổng và giá trị ban đầu của nó là 0. Tiếp theo trong từng vòng lặp nếu tìm được số lẻ nào thì tiếp tục cộng dồn vào.

Kết thúc vòng lặp chúng ta in giá trị $t và có kết quả cuối cùng.

Ví dụ 3: In ra danh sách bảng cửu chương

<?php
for ($i = 2; $i <= 9; $i++) {
  for ($k = 1; $k <= 9; $k++) {
    $result = $i * $k;
    echo "{$i} x {$k} = {$result} <br>";
  }
  echo "---------- <br>";
}
?>

Trong trường hợp này chúng ta sẽ tiến hành thực hiện 2 vòng lặp for lồng nhau.

Kết quả sau khi chạy chương trình

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
----------
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
----------
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
----------
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
----------
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
----------
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
----------
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
----------
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81

Tổng kết:

Thông qua bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng vòng lặp for trong php. Việc của bạn cần note lại cấu trúc sau đó bắt tay vào thực hành các ví dụ để nắm chắc cách dùng.

*** Bạn muốn học Php Mysql để đi làm nhưng cảm thấy bối rối, bế tắc không biết bắt đầu từ đâu? Hãy khám phá chương trình học “PHP Master” và “Laravel Pro” tại unitop.vn , đây là chương trình giúp hàng ngàn người có công việc từ 8-30tr/tháng.

Phan Văn Cương founder unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x