print_r: Hàm xuất dữ liệu mảng trong Php

print_r-php

Hàm print_r() giúp chúng ta xuất dữ liệu mảng phục vụ cho quá trình kiểm tra trong xử lý chương trình.

Cú pháp

print_r(array $data)

Input: $data là mảng cần xuất dữ liệu lên màn hình

Output: Dữ liệu hiển thị theo cấu trúc mảng

Ví dụ 1: Hiển thị mảng số chẵn

<?php
$data = array(2, 4, 6, 8, 10);
print_r($data)
?>

Kết quả

Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 [3] => 8 [4] => 10 )

Tuy nhiên chúng ta có thể quan sát rõ hơn khi kèm vào tag <pre>

echo "<pre>";
print_r($data);
echo "</pre>";

Kết quả tốt hơn

Array
(
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => 6
  [3] => 8
  [4] => 10
)

Ví dụ 2: Xuất dữ liệu mảng 2 chiều

<?php 
$web_dev = array(
  'font-end' => array(
    1 => "Html",
    2 => "Css",
    3 => "Jquery",
    4 => "Responsive",
    5 => "Bootstrap"
  ),
  'back-end' => array(
    1 => "Php",
    2 => "Mysql"
  )
);

echo "<pre>";
print_r($web_dev);
echo "</pre>";
?>

Kết quả

Array
(
  [font-end] => Array
    (
      [1] => Html
      [2] => Css
      [3] => Jquery
      [4] => Responsive
      [5] => Bootstrap
    )

  [back-end] => Array
    (
      [1] => Php
      [2] => Mysql
    )

)

Kết luận

Qua bài này tôi đã chia sẻ đến bạn về hàm in dữ liệu mạng trực quan print_r(). Hàm nãy rất thường xuyên sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu liên quan đến mảng. Ngay bây giờ bạn cần thực hành để trải nghiệm và nắm chắc nó.

Xin chào, sớm gặp lại!

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng