array_key_exists: Hàm php kiểm tra key có tồn tại trong mảng hay không?

Hàm array_key_exists() trong php giúp kiểm tra một giá trị có phải là key của một mảng hay không mà không cần duyệt hàm thủ công.

Cú pháp

array_key_exists($key, $array_k)

Input

 • $key là giá trị cần tìm kiếm
 • $array_k là mảng được tìm kiếm

Output: Trả về true về $key là một key của mảng $array_k, ngược trại trả về false;

Chú ý: Quá trình kiểm tra chỉ diễn ra ở chiều đầu tiên.

Ví dụ hàm array_key_exists

Kiểm tra một id sản phẩm xem nó đã xuất hiện trong giỏ hàng hay chưa.

$cart = array(
  12 => "Ipad Pro",
  25 => "Iphone 11",
  99 => "Macbook Pro"
);

$id = 12;
if(array_key_exists($id, $cart)){
  echo "Sản phẩm {$id} đã tồn tại trong giỏ hàng";
}else
  echo "Sản phẩm {$id} chưa tồn tại trong giỏ hàng";

Bạn thấy khi $id = 12 nó chính là key của sản phẩm Ipad Pro đã được thêm vào giỏ hàng.

Sau khi chạy đoạn code trên chúng ta có kết quả

Sản phẩm 12 đã tồn tại trong giỏ hàng

Kết luận:

Vậy là bạn đã được hướng dẫn cú pháp và cách sử dụng hàm kiểm tra một giá trị có thuộc vào tập hợp key của mảng cho trước hay không. Bây giờ bạn nên ghi chép lại và thực hành để nắm chắc bài học này.

*** Bạn muốn học Php Mysql để đi làm nhưng cảm thấy bối rối, bế tắc không biết bắt đầu từ đâu? Hãy khám phá combo backend “PHP Master” và “Laravel Pro” tại unitop.vn , đây là chương trình giúp hàng ngàn người có công việc từ 8-30tr/tháng.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x