date: Hàm hiển thị ngày tháng trong php

date-php

Hàm date() trong php giúp chúng ta hiển thị thời gian theo định nhiều định dạng khác nhau về ngày tháng.

Cú pháp

date($format [, int $timestamp = time()]);

Input:

  • Chuỗi định dạng ngày tháng(ví dụ “d-m-Y”)
  • $timestamp thông số thời gian cần hiển thị theo định dạng. Mặc định giá trị nhận từ hàm time() – thời điểm hiện tại.
Ký tựÝ nghĩa
dNgày của tháng theo định dạng 2 chữ số (01 – 31)
mTháng của năm theo định dạng 2 chữ số (01 – 12)
YNăm theo định dạng bao gồm 4 chữ số (2020)
hGiờ theo định dạng 12h (01 – 12)
HGiờ theo định dạng 24h (00 – 23)
iPhút định dạng bao gồm 2 chữ số (00 – 59)
sGiây định dạng 2 chữ số (00 – 59)

output:

  • Hiển thị thời gian theo định dạng đã lựa chọn.

Ví dụ hàm date()

Ví dụ 1: Hiển thị ngày tháng năm hiện tại

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");
echo date("d-m-Y");
?>

Kết quả chạy chương trình tại thời điểm đang viết bài

14-02-2020

Nếu muốn hiển thị thêm giờ/phút/giây bạn làm theo bên dưới.

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");
echo date("h:i:s d-m-Y");
?>

Kêt quả

06:07:41 14-02-2020

Ví dụ 2: Hiển thị thời gian với một mốc thời gian bất kỳ có timestamp 1582716197;

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");

$t = 1582716197;
echo date("h:i:s d-m-Y", $t);
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

06:23:17 26-02-2020

Kết luận: Qua bày này bạn đã được biết cách hiển thị thông tin thời gian theo định dạng ngày tháng với hàm date(). Bây giờ bạn cần ghi chép lại và thực hành lại đến nắm chắc bài học.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x