Owl Carousel là một plugin giúp xây dựng các slide show được sử dụng hàng đầu trong website bởi tính đa năng, tiện lợi của nó. Nếu bạn đang mốn áp dụng vào dự án của mình trong bài viết này tôi sẽ giúp bạn. ...

Xem thêm

Table là một công cụ giúp chúng ta hiển thị dữ liệu dạng bảng trên website một cách dễ dàng. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng bảng html. ...

Xem thêm

Nếu bạn muốn thay đổi style css khi người dùng di con trỏ chuột vào một đối tượng nào đó thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn một công cụ rất đắc lực chính là hover css. ...

Xem thêm

Font awesome là một thư viện để tạo ra những icon tiện lợi, nhẹ nhàng có tính tùy chỉnh cao trong website. Thay vì bạn phải mất công desgin icon bằng file ảnh nặng nề thì giờ đây có hàng ngàn icon miễn phí sử dụng nhanh chóng. ...

Xem thêm

Nếu bạn đang mong muốn tạo ra một layout website 2 cột bằng html css thì trong bài này tôi sẽ giúp bạn xây dựng nó dễ dàng. ...

Xem thêm

Form html là một công cụ rất hữu ích trong website giúp người dùng có thể tương tác với hệ thống bằng cách nhập liệu form và gửi lên server. Form được dùng trong việc lấy bình luận người dùng, đăng nhập, đăng ký, đặt hang… ...

Xem thêm