Cách nhúng Fanpage, Comment Facebook vào website

nhung-fanpage-comment-facebook-website-unitop

Trên website thường thêm fanpage, comemnt facebook để qua đấy giúp người dùng có thể tương tác dễ dàng qua đa kênh nhằm tăng hiệu quả của website. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để làm nó.

Video 1: Hướng dẫn nhúng Fanpage vào website

Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/?locale=vi_VN

Video 2: Hướng dẫn cách nhúng comment facebook vào website

Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

Tổng kết

Trong bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách thêm Fanpage và Comment Facebook vào website. Việc của bạn bây giờ hãy thực hành lại các bước tôi hướng dẫn và tận hưởng kết quả.

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng