Trên website thường thêm fanpage, comemnt facebook để qua đấy giúp người dùng có thể tương tác dễ dàng qua đa kênh nhằm tăng hiệu quả của website. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để làm nó.

Video 1: Hướng dẫn nhúng Fanpage vào website

Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/?locale=vi_VN

Video 2: Hướng dẫn cách nhúng comment facebook vào website

Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

Tổng kết

Trong bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách thêm Fanpage và Comment Facebook vào website. Việc của bạn bây giờ hãy thực hành lại các bước tôi hướng dẫn và tận hưởng kết quả.