trim: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong chuỗi php

trim-php

Hàm trim() trong php giúp chúng ta xóa bỏ các ký tự trắng dư thừa trong chuỗi.

Cú pháp

trim(string $str)

Input: $str là một chuỗi cần xóa ký tự trắng dư thừa

Output: Một chuỗi sau khi đã loại bỏ các ký tự trắng dư thừa như

 • Ký tự trắng đầu chuỗi
 • Ký tự trắng cuối chuỗi
 • Nhiều ký tự trắng gần nhau được lược bỏ còn một khoảng trắng như văn bản thông thường.

Chú ý: Hàm này thường được dùng trong chuẩn hóa dữ liệu form trước khi thêm vào database.

Ví dụ hàm trim()

Ví dụ 1: Xóa ký tự trắng dư thừa chuỗi " Unitop.vn - Học lập trình web đi làm ";

Như bạn quan sát với chuỗi này đang bị dư 3 ký tự trắng ở đầu và 3 ký tự trắng ở cuối.

<?php
$str = '  Unitop.vn - Học lập trình web đi làm  ';
echo strlen($str);
?>

Kết quả độ dài của chuỗi ban đầu

49

Bây giờ chúng ta tiến hành xóa ký tự trắng dư ở đầu và cuối

$str = '  Unitop.vn - Học lập trình web đi làm  ';
$str_2 = trim($str);
echo strlen($str_2);

Khi chạy chương trình ta có độ dài chuỗi còn lại

43

Vậy sau khi lọc qua hàm trim() chuỗi đã bị lược đi 6 ký tự trắng dư thừa ở đầu và cuối.

Ví dụ 2: Xóa khoảng trắng dư thừa ở giữa chuỗi

<?php
$str = "Học Php     thật   là thú vị";
echo trim($str);
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

Học Php thật là thú vị

Chuỗi trên đã được xóa bỏ các ký tự trắng dư thừa ở giữa chuỗi. Rất hữu ích đúng không bạn?

Tổng kết

Qua bài này tôi đã giới thiệu đến bạn hàm xóa ký tự trắng dư thừa trong chuỗi php. Ngay bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành lại bài để đảm bảo nắm chắc bài học!

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x