strtoupper: Hàm chuyển ký tự thành in hoa trong php

strtoupper-php

Hàm strtoupper() giúp chúng ta chuyển một chuỗi ký tự thành in hoa.

Cú pháp

strtolower ( string $str) 

Input: $str là một chuỗi cần chuyển thành chữ in hoa

Output: Chuỗi sau khi chuyển $str thành in hoa

Chú ý: Chỉ chuyển những ký tự bảng chữ cái tiếng anh thành ký tự in hoa. Nếu ký tự có dấu như (Ă, Â, Ê…) sẽ không được áp dụng.

Ví dụ hàm strtoupper()

Ví dụ 1: Chuyển chuỗi username “Phancuong” thành in hoa

<?php
$str = "Phancuong";
echo strtoupper($str);
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

PHANCUONG

Ví dụ 2: Chuyển chuỗi “Html css 21 ngay” thành in hoa

<?php
$str = "Html css 21 ngay";
echo strtoupper($str);
?>

Kết quả

HTML CSS 21 NGAY

Tổng kết

Qua bài này bạn đã biết sách chuyển một chuỗi thành in hoa. Bây giờ bạn cần ghi chép lại bài và thực hành để đạt kết quả tốt nhất.

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x