Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu PHP với MySQL Xampp: MySQLi và PDO

Khi phát triển ứng dụng web, việc kết nối cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP bằng hai cách khác nhau: MySQLi (MySQL Improved Extension) và PDO (PHP Data Objects).

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị:

 • Cài đặt server ảo xampp trên máy tính của mình
 • Khởi khởi động Apache và Mysql ở xampp.
 • Biết cách sử dụng phpmyadmin để tạo bảng và khai báo các trường dữ liệu.

Sau khi đã tạo cơ sở dữ liệu, bảng và các trường dữ liệu chúng ta bắt đầu hành trình kết nối Php với Mysql thông qua 2 cách phổ biến.

Kết nối Php với Mysql qua MySQLi (MySQL Improved Extension)

Bước 1: Thiết lập thông tin kết nối

Trước tiên, bạn cần cung cấp thông tin về máy chủ MySQL, tên người dùng, mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu.

Dưới đây là ví dụ cơ bản:

$servername = "localhost";
$username = "ten_nguoi_dung";
$password = "mat_khau";
$dbname = "ten_co_so_du_lieu";

Bước 2: Tạo kết nối

Sử dụng thông tin kết nối, bạn có thể tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQLi như sau:

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
  die("Kết nối không thành công: " . $conn->connect_error);
} else {
  echo "Kết nối thành công!";
}

Bước 3: Thực hiện truy vấn

Sau khi thiết lập kết nối, bạn có thể thực hiện các truy vấn SQL bằng MySQLi.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

$sql = "SELECT * FROM ten_bang";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "ID: " . $row["id"] . " - Tên: " . $row["fullname"] . "<br>";
  }
} else {
  echo "Không có dữ liệu.";
}

Bước 4: Đóng kết nối

Khi hoàn thành, đừng quên đóng kết nối để giải phóng tài nguyên:

$conn->close();

Kết nối Php với Mysql qua PDO (PHP Data Objects)

Bước 1: Thiết lập thông tin kết nối

Tương tự, bắt đầu bằng việc cung cấp thông tin kết nối:

$servername = "localhost";
$username = "ten_nguoi_dung";
$password = "mat_khau";
$dbname = "ten_co_so_du_lieu";

Bước 2: Tạo kết nối

Sử dụng PDO, bạn có thể tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu như sau:

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  echo "Kết nối thành công!";
} catch(PDOException $e) {
  echo "Kết nối không thành công: " . $e->getMessage();
}

Bước 3: Thực hiện truy vấn

Thực hiện các truy vấn bằng PDO cũng sử dụng Prepared Statements để bảo mật và tránh SQL Injection:

$sql = "SELECT * FROM ten_bang";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();

$result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

foreach ($result as $row) {
  echo "ID: " . $row["id"] . " - Tên: " . $row["fullname"] . "<br>";
}

Bước 4: Đóng kết nối

Cuối cùng, đừng quên đóng kết nối khi bạn đã hoàn thành:

$conn = null;

Kết luận

Kết nối cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng trong phát triển ứng dụng web. MySQLi và PDO là hai công cụ mạnh mẽ cho việc này trong PHP. Bạn có thể chọn một trong hai tùy thuộc vào nhu cầu của bạn trong dự án.

*** Nếu bạn đang có ý định học PHP để chuẩn bị cho việc làm, nhưng cảm thấy bối rối và không biết bắt đầu từ đâu hoặc làm thế nào để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và kiếm được thu nhập, thì hãy khám phá chương trình học “PHP Master” tại https://unitop.vn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một lộ trình học bài bản và được hỗ trợ, kèm cặp một cách chặt chẽ thông qua một nhóm kín độc quyền đến khi bạn bắt đầu làm việc thực tế.

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x