Hướng dẫn thêm, sửa, xóa, phần tử trong mảng php dễ dàng

Mảng là một kiểu dữ liệu vô cùng quan trọng trong Php, nó giúp chúng ta lưu nhiều nhiều giá trị đồng thời. Trong bài học này tôi hướng dẫn bạn từng bước nhưng thao tác quan trọng về mảng như thêm, sửa, xóa, cập nhật phần tử trong mảng.

Tạo một mảng trong Php

Nếu bạn muốn tạo một mảng rỗng, không có giá trị ban đầu bạn sử dụng cú pháp

$my_array = array();

Ngược lại, nếu mảng có giá trị ban đầu bạn tạo như bên dưới

$my_array = array('A', 'B', 'C' );

Thêm phần tử vào mảng

#1. Thêm phần tử vào cuối mảng

<?php
$list_odd = array(1,3,5,7);
// Thêm phần tử giá trị 9 vào mảng có chỉ số key là số nguyên cao nhất.
$list_odd[] = 9;
?>

Chú ý: Khi thực hiện cấu trúc dấu ngoặc vuông rỗng [] để thêm phần từ thì phần tử được  thêm vào mảng có chỉ số lớn nhất cộng thêm một giá trị.

#2. Thêm phần tử qua một key cố định

Mảng $profile để lưu thông tin của thành viên bao gồm họ tên(fullname), thành phố đang ở(city), giới tính(gender).

Sau đó tiến hành thêm thông tin ngày sinh(birth) vào mảng

<?php
$profile = array(
  'fullname' => 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Thêm phần tử có key xác định vào mảng $student
$profile['birth']= "10/11/1988";
?>

Cập nhật giá trị của mảng

Để cập nhật giá trị của mảng chúng ta cần xác định được key của nó và tiến hành thiết lập lại giá trị như hướng dẫn bên dưới.

Chú ý: Nếu mảng không có key có định thì key nhận giá trị mặc định tăng dần từ 0.

<?php
$list_color = array('Green', 'Red', 'Blue');
// Cập nhật giá trị Green bằng Back
$list_color[0] = Black;
?>
<?php
$profile = array(
  'fullname' => 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Cập nhật city Quảng Trị thành Hà Nội
$profile['city']= "Hà Nội";
?>

Xóa phần tử mảng

Để xóa phần tử trong mảng bạn sử dụng hàm unset() và hủy đúng phần tử cần xóa.

Ví dụ: Hủy phần tử giới tính(gender) trong mảng $profile

<?php
$profile = array(
  'fullname' => 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Hủy phần tử gender
unset($profile['gender']);
?>

Nếu bạn muốn xóa tất cả các phần tử trong mảng bạn làm như sau

<?php
$profile = array(
  'fullname' => 'Phan Văn Cương',
  'city' => 'Quảng Trị',
  'gender' => male,
);
// Hủy mảng $profile
unset($profile);
?>

Kết luận: Vậy là thông qua bài hướng dẫn này tôi đã hướng dẫn bạn những thao tác quan trọng trong mảng. Việc của bạn bây giờ cần thực hành lại để nắm chắc bài học.


Phan Văn Cương – Founder Unitop.vn

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x