SetInterval JS: Hẹn giờ thực hiện chứ năng trong website

setinterval-js-unitop

setInterval là một phương thức trong javascript giúp chúng ta có thể hẹn giờ thực hiện một chức năng nào đó một cách định kỳ sau một khoảng thời gian nhất định.

Cú pháp

setInterval(function, milliseconds)

Input:

  • function: Đoạn code thực thi
  • milliseconds: Khoảng thời gian để thực thi chương trình (1000 milliseconds = 1 seconds)

Output: Thực thi function cứ sau một khoảng thời gian milliseconds

Bên dưới chính là video hướng dẫn sử dụng chi tiết

Ví dụ hiển thị câu “Hello” lên màn hình sau 5 giây

<script>
    setInterval(function () {
        alert("Hello");
    }, 5000);
</script>

Tổng kết

Trong bài chúng ta đã học cách để thiết lập chế độ hẹn giờ thực hiện một chức năng nào đấy trong Js. Ngay bây giờ bạn nên code lại phần này để nắm chắc setInterval().

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng