Có phải bạn đang tìm kiếm cách để Rewrite Url cho những trang cần đưa tham số lên url đúng không? Ví dụ dự như trang tìm kiếm (Search) filter (Bộ lọc), bên dưới là cách làm, nó rất đơn giản. ...

Xem thêm

Sau Laravel Framework thì Codeigniter là một trong những Framework được rất nhiều lập trình viên website sử dụng nó bởi tính tiện lợi của nó. Bây giờ tôi hướng dẫn bạn download nó! ...

Xem thêm

Hàm getdate() php giúp chúng ta chuyển một thông tin tin thời gian dạng timestamp thành mảng chưa thông tin chi tiết về ngày tháng. ...

Xem thêm

Hàm date_parse() trong Php giúp chúng ta dễ dàng lấy thông tin cụ thể như năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây phục vụ cho quá trình tính toán. ...

Xem thêm

Hàm unlink() php giúp chúng ta xóa đi những file trên hệ thống không dùng đến như ảnh, tài liệu… ...

Xem thêm

Nếu bạn đang học php và đang tìm cách để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì đây là bài viết hữu ích cho bạn. Trong bài này tôi chia sẻ về thuật toán và cách cài đặt chương trình từng bước. ...

Xem thêm